Teset

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Temizlik Görevlisi-Güvenlik Görevlisi Sözlü Sınavı Kazanan Asıl ve Yedek Adayların Listeleri ve Adaylardan İstenilen Belgeler

03 Ekim 2019 Perşembe

Üniversitemiz birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde İŞ-KUR üzerinden 16 – 20 Eylül 2019 tarihleri arasında 14 temizlik görevlisi ve 8 güvenlik görevlisi ilanına başvuran ve İŞ-KUR tarafından gönderilen nihai listelerde belirtilen adaylar arasından 25/09/2019 tarihinde gerçekleştirilen noter kura çekilişi sonucunda belirlenen asıl, yedek adaylar ile öncelikli adaylara 30 Eylül 2019 ve 01 Ekim 2019 tarihlerinde yapılan sözlü sınav sonuçları uyarınca belirlenen asil ve yedek adaylara ait listeler aşağıda belirtilmiştir.

Temizlik Görevlisi Asil ve Yedek Adaylara Ait Liste İçin Tıklayınız.

Güvenlik Görevlisi Asil ve Yedek Adaylara Ait Liste İçin Tıklayınız.

 

ASİL adayların atamalarının yapılmasına esas teşkil edecek olan aşağıda belirtilen evrakları en geç 14/10/2019 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Adayların atama işlemleri, Üniversitemize  ibraz etmiş oldukları belgelerin ilanda belirtilen şartlar yönünden uygunluğunun tespit edilmesi ve güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucuna göre yapılacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi,

2- Nüfus cüzdanı örneği,

3- Öğrenim belgesi örneği,

4- Adli sicil kaydı, (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir)

5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir),

7- 2 adet vesikalık fotoğraf,

8- Temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi statüsünde çalışabileceğine ilişkin sağlık raporu,

9- Güvenlik görevlisi statüsünde istihdam edileceklerin 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olduğu ve Valilik tarafından düzenlenen özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olduğunu gösterir belge.
 

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )