Teset

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Bilgi Edinme

Bilgi Edinme Hakkında

24.10.2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 4982 sayılı Bilgi Edindirme Kanunu gereğince hazırlanıp, 27 Nisan 2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren ''Bilgi Edindirme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin'' 8. maddesi gereğince Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Bilgi Edindirme Birimi kurulması gerekmektedir. Üniversitemizde Bilgi Edinme Birimi, Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 

Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır.

Başvuru Şekilleri

Bilgi edinme hakkı kanunu çerçevesindeki başvurular kamu kurumlarına dört şekilde yapılabilir.

  • Yönetmelik ekinde yayımlanan örnek dilekçe,
  • Okunaklı ve anlaşılır şekilde yazılmış (daktilo veya bilgisayar çıktısı olması zorunlu değildir) bir dilekçe,
  • E-mail,
  • Faks

İstenen bilgi veya belge başvuru sahibine 15 iş günü süresinin bitiminden önce bildirilir. Birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumunda bilgi veya belgeye erişim 30 iş günü içinde sağlanır. Bu durumda bu sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine 15 iş günü bitiminden önce bildirilir.

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )