Teset

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Rektör Yardımcıları

Prof. Dr. Fatih ÖZCURA

Fatih ÖZCURA 1978 Kütahya doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini Kütahya’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2000 yılında mezun oldu. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında ihtisasını tamamlayarak 2005 yılında Göz Hastalıkları Uzmanı oldu. Aynı yıl Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokuluna yardımcı doçent olarak atandı ve Tıp Fakültesi kurulması çalışmalarında kurucu öğretim üyeleri arasında yer aldı. Haziran 2007’den itibaren bir yıl süre ile Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalında yedek subay olarak askerlik görevini tamamladı. 2010 yılında iki ay süre ile Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan University of Miami, Bascom Palmer Eye Institute’da klinik gözlemci olarak bulundu. 2012 yılında doçent, 2018 yılında profesör unvanını aldı.

Üniversitemiz Göz Hastalıkları Anabilim Dalı kurucu öğretim üyesi olan Prof. Dr. Fatih ÖZCURA 2008 yılından itibaren Anabilim Dalı Başkanlığı görevini devam ettirmektedir. 2012 yılında Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcılığı, 2019 – 2022 yılları arası Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı yapmıştır. Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği, çok sayıda kurul ve komisyonda görev almıştır.


Genel Göz Hastalıkları pratiği yanında özel ilgi alanları katarakt ve refraksiyon cerrahisi, glokom cerrahisi, kornea ve oküler yüzey hastalıklarıdır. Çoğunluğu uluslararası dergilerde olmak üzere 100’ün üzerinde yayımlanmış makalesi vardır ve bu makalelere 1.000’in üzerinde atıf almıştır (https://scholar.google.com/Fatih Özcura). Prof. Dr. Fatih ÖZCURA İngilizce bilmekte, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Görev TanımlarıProf. Dr. Sezgin ZEREN

Dr Zeren ilk, orta ve lise eğitimini Mersin de tamamladı. Daha sonra İstanbul’da eğitim hayatına devam ederek 2005 yılında Tıp Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl tıpta uzmanlık sınavı sonucunda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Cemil Taşcıoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Genel Cerrahi ihtisasına başladı. 2011 yılında uzmalık eğitimini başarı ile tamamlayarak Genel Cerrahi Uzmanı oldu. Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yaptıktan sonra 2014 yılında Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı. 2016 yılında 1 ay süre ile Amerika Birleşik Devletlerinde Ohio State University Minimally Invasive- Colorectal Surgery Center’de klinik gözlemci olarak bulundu. 2017 yılında Doçentlik sınavında başarılı olarak Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Doçentlik kadrosuna atandı. Ardından 2022 yılında Genel Cerrahi alanında profesör unvanını aldı.

Öğretim üyeliği süresince Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği, Etik kurul üyeliği ve birçok komisyonda görev almıştır. Çoğunluğu uluslararası olmak üzere 80’nin üzerinde yayınlanmış makalesi vardır. Ayrıca birçok Tübitak, Bap ve Avrupa Birliği projelerinde hem araştırmacı hem de yürütücü olarak yer almıştır. Kendisi Kolorektal Cerrahi Yeterlik belgesine sahiptir. Dr Zeren iyi derecede İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilmekte olup evli ve 2 çocuk sahibidir.

Görev Tanımları

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )