Teset

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

5. ULUSAL LABORATUVAR HAYVANLARI BİLİMİ KONGRESİ’NDE KSBÜ TEMSİL EDİLDİ

19 Eylül 2023 Salı - Görüntülenme: 143

İstanbul’da düzenlenen 5. Ulusal Laboratuvar Hayvanları Bilimi Kongresi’nde Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) temsil edildi.

İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre Merkezinde düzenlenen kongreye; KSBÜ Deney Hayvanları Yerel Etik Kurulu Başkanı (HADYEK) Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Ekici ve Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Birimi Sorumlu Yöneticisi Veteriner Hekim Aydın Akcılar katılım sağladı.

Laboratuvar Hayvanları Mevzuat ve Sertifika Programları Çalıştayı, Deneysel Hayvan Araştırmalarında Yerel Etik Kurulların Standardizasyonu, Laboratuvar Hayvan Tesisleri ve Hayvan Standardizasyonu, Laboratuvar Hayvanları Tesislerinde Akreditasyon, Laboratuvar Hayvanlarında Sağlık Taramaları ve Güncel Yöntemler, Laboratuvar Hayvanlarında Biyogüvenlik Düzeyleri, Deney Hayvanları Koloni Yönetimi Genetik Standartizasyon ve Pedigri, Laboratuvar Hayvanları Bilimi Teknolojileri, In Vivo Deneysel Modeller, Hayvan Refahı ve 3R, Preklinik Deneysel Hayvan Araştırma Modelleri, Deney Hayvanlarında Görüntüleme Teknolojileri, Deney Hayvanlarında Tümör Modelleri, Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Kurs Akreditasyonu, Deneysel Hayvan Çalışmalarında Prosedürlerin Klinik İzlenmesi ve benzeri konularda mevcut durum, karşılaşılan sorunlar ve çözümleri, Deney Hayvanları alanında yaşanan gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )