Teset

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ DUYURUSU

10 Temmuz 2024 Çarşamba

2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ DUYURUSU


KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ DUYURUSU

A – ŞARTLAR

 1. Kurumlar arası yatay geçiş, yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
 2. Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosuna göre 100 üzerinden en az 60 olması şarttır.
 3.  Adayın yatay geçiş için başvurduğu yarıyıla kadar ayrılacağı kurumdaki programının bütün derslerini almış ve sınavlarını başarmış olması gerekmektedir.
 4. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 5. İkinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde geçiş yapabilir.
 6. Sınavsız ikinci üniversite kapsamında açık öğretim programlarına kayıt olan öğrenciler yatay geçiş yapamazlar.

 

B- BAŞVURU YERİ VE BAŞVURU ŞEKLİ

Başvuru adresi: https://obs.ksbu.edu.tr/oibs/hoa_app/

Kayıt hakkı elde eden adayların kesin kayıtları, ilgili Fakülte Dekanlıkları, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul Müdürlüklerine aşağıda belirtilen tarihlerde evrak asılları ile şahsen müracaat ederek yüz yüze yapılacaktır.

 

C – BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Başvuru Formu dosyayı indirmek için tıklayınız (Başvuru ekranı 13:30'da açılacaktır.)
 2. Sağlık Bilimleri Fakültesine başvuracak adaylar için, ders intibak dilekçesi (Yatay geçişin yapılacağı bölüme ait ders intibak dilekçesinin doldurularak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
 3. Not durum belgesi (onaylı transkript veya E-+Devlet üzerinden alınan transkript geçerlidir.)
 4. Ders içerikleri (İntibak ve ders saydırma işlemleri için gereklidir. İntibakı yapılacak her ders için ilgili dersin AKTS değerini ve haftalık olarak konu dağılımlarını gösterir, üniversite internet sayfasından alınan belgenin yüklenmesi gerekmektedir. Üniversitelerin internet sayfasında "ders içeriklerinin çevrimiçi alınacağı"na yönelik yayınlanan yazılar ders içeriği yerine geçmemektedir.)
 5. Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
 6. Disiplin durumunu gösterir belge
 7. Yurt dışından yatay geçiş başvurusunda bulunacak olan öğrencilerin Transkriptleri (not belgesi) ve ders müfredatı yabancı dilde olanların ilgili evraklarının Türkçe çevirilerini de sisteme yüklemeleri gerekmektedir
 8. Yurt dışından yatay geçiş başvurusunda bulunacak olan öğrencilerin öğrenim gördükleri Üniversite için tanınırlık belgesi.
 9. İkinci Öğretim programından Normal Öğretim Programına geçmek isteyen öğrenciler için kayıtlı olduğu programda %10’a girdiğini gösterir belge,
 10. Kayıtlı oldukları üniversiteden alacakları yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair belge (Kesin kayıt sırasında teslim edilecek),

 

Başvuru sırasında sisteme eksik ve yanıltıcı belge yüklenmesi durumunda başvurunuz reddedilecektir.

 

Sisteme yüklenen belgeler, birim öğrenci işleri-bölüm sekreteryası tarafından eksikliği ve sistem üzerinden girilen bilgilerin doğrulukları kontrol edildikten sonra Başvuru Onayı verilecektir. Onay verilen başvurular değerlendirmeye tabi tutulacaktır.(Başvuru Onayı verilmeyen müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak olup gerekli şartları sağlamayan adayların başvurularını sistem kabul etmeyecektir.)

 

D – DEĞERLENDİRME

 

      Kurumlar arası yatay geçiş başvuruları, takvime uygun şekilde yapılacak olup sonuçlar Üniversitemiz internet sitesinden ilan edilecektir. 

 

E – KONTENJANLAR

 

       Kontenjanlar için tıklayınız.

 

 

F – BAŞVURU ve DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

 

BAŞVURU TARİHİ   DEĞERLENDİRME TARİHİ   SONUÇ İLAN TARİHİ   KESİN KAYIT TARİHİ YEDEK KAYIT TARİHİ  
BAŞLANGIÇ BİTİŞ BAŞLANGIÇ BİTİŞ BAŞLANGIÇ BİTİŞ BAŞLANGIÇ BİTİŞ  
16.07.2024 19.07.2024 22.07.2024 25.07.2024 26.07.2024 29.07.2024 31.07.2024 01.08.2024 02.08.2024

 

G – DERS İÇERİKLERİ

 

Diğer üniversitelerden başvuruda bulunacak öğrencilerin kendi Üniversitelerinden benzer yolla temin edecekleri ders içerikleri kabul edilecektir.

 

H – İNTİBAK VE DERS SAYDIRMA İŞLEMLERİ

 

     İntibak ve ders saydırma işlemlerinin ilgili Fakülte Dekanlıkları /Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinden takip edilmesi gerekmektedir.

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İNTİBAK DİLEKÇELERİ

Beslenme ve Diyetetik Bölümü dosyayı indirmek için tıklayınız

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü dosyayı indirmek için tıklayınız

Ebelik Bölümü dosyayı indirmek için tıklayınız

Ergoterapi Bölümü dosyayı indirmek için tıklayınız

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü dosyayı indirmek için tıklayınız

Hemşirelik Bölümü dosyayı indirmek için tıklayınız

Sağlık Yönetimi Bölümü dosyayı indirmek için tıklayınız

Sosyal Hizmet Bölümü dosyayı indirmek için tıklayınız

 

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )